Jarosław Żeliński

Projektant, Analityk Biznesowy | IT Consulting

Prezentacja: Chmura i jej moż­li­wo­ści czy­li obiek­to­we, nie­re­la­cyj­ne repo­zy­to­ria i ich pro­jek­to­wa­nie

15 maja 2021 r. godz. 14:50 - 15:20 (zobacz pełną agendę)

Zapraszam na referat na temat dokumentowych metod zarządzania informacją: Chmura i jej możliwości czyli obiektowe, nierelacyjne repozytoria i ich projektowanie.


Jarosław Żeliński

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej. Od 1991 roku w branży informatycznej, początkowo jako analityk, później także projektant architektury informacyjnej systemów. W latach 2000–2004 cztery roczne kontakty jako analityk rynku i menedżer działu rozwoju produktów. OD 2004 roku prowadzi niezależną działalność jako ekspert w obszarze analizy biznesowej i projektowania systemów. Od 1998 prowadzi samodzielne prace badawcze nad stosowaniem modeli w analizach systemowych. Ma na koncie kilkadziesiąt publikacji w prasie branżowej, literaturze naukowej. W 2016 roku, nakładem wydawnictwa One Press, ukazała się autorska monografia Analiza Biznesowa. Praktyczne modelowanie organizacji. Do odbiorców usług należą między innymi: KGHM Polska Miedź SA, Kancelaria Senatu, Komisja Nadzoru Finansowego, Żandarmeria Wojskowa, Orange SA, i inne centralne instytucje publiczne, zakłady produkcyjne i usługowe. Prowadzi wykłady z zakresu analizy biznesowej i modelowania, na uczelniach wyższych: początkowo od 2005 roku Akademia Morska w Gdyni, od 2015 roku w WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk. 


Ulotka z opisem działalności i danymi kontaktowymi. Pobierz.

Dołącz do nas

ZAREJESTRUJ SIĘ